Om

Tom Petersen

Toms funktion på klinikken vil være at stå for en uvildig opgørelse af effekten af vore behandlinger med videnskabelige metoder. Desuden at afklare hvilke områder vi skal gøre en ekstra indsats på for løbende at blive bedre i vor diagnostik, rådgivning og behandling.

Uddannelser

Jun. 1976 Bifagseksamen i Filmvidenskab, Københavns Universitet.

Jan. 1982 Fysioterapeuteksamen, Skolen for Fysioterapeuter i København.

Feb. 1993 B.Sc. in Physiotherapy, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet .

Dec. 2003 Ph.D. in Physiotherapy, Medicinska Fakulteten, Lunds Universitet.

Ansættelser

1982-1984 Fysioterapeut ved Fysiurgisk Klinik, Valdemarsgade.

1985-1994 Afdelingsfysioterapeut ved Hvidovre Hospitals Klinik for Reumatologi og Fysioterapi.

1995-1999 Forskningsstilling ved HH's Klinik for Reumatologi og Fysioterapi.

2000 -2017 Forsknings- og udviklingsstilling ved Københavns Kommunes Ryg- og Genoptræningscenter.

Øvrige ansættelser

2002 -2013 Gæsteforelæser ved 4. semester rygmodul, Fysioterapeutuddannelsen i Kbh.

2003 -2013 Medlem af fysioterapeutuddannelsernes censorkorps for bacheloropgaver.

2011- 2013 Medlem af censorkorpset for kandidatuddannelser i Folkesundhedsvidenskab

2006 -2013 Gæsteforelæser ved Cand Scient San uddannelsen, Kbh. Universitet.

2004 -2016 Vejleder på BPT, MR og PhD opgaver.

 

Tillidsposter/Komiteer

 • Baggrundsgruppen til Danske Fysioterapeuters repræsentant i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Medicinsk Teknologivurdering "Ondt i ryggen" 1995.

 • Danske Fysioterapeuters Faglige Rygudvalg 1999-2000.

 • Copenhagen and Odense Back Research Association (COBRA), senere Dansk Rygforum 1996-2002.

 • Bestyrelsen for Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi 1997-2008.

 • Arrangørgruppen af Danske Fysioterapeuters temadage om forskning i rygbehandling 1997, 1998 og 2000.

 • Arbejdsgruppen til etablering af Rygcenter i Københavns Kommune 1999.

 • Referencegruppen for Sundhedsstyrelsens MTV udvalg ”Evaluering af udviklingen på rygområdet i Danmark” 2006.

 • Scientific Committee, Nordic Physiotherapy Congress 2005.

 • Rådgivende Udvalg for Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet 2005.

 • Videnskabelige komite for Danske Fysioterapeuters fagfestival 2006.

 • Sundhedsstyrelsens MTV udvalg ”Tidlig tværdisciplinær og tværsektoriel indsats overfor patienter med ondt i ryggen” 2010.

 • Region Hovedstadens udvalg til etablering af Tværfaglig Videncenter for Rygsygdomme 2008.

 • Det faglige rådgivningspanel for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø’s ”Store TTA” (Tidlig Tilbagevenden til Arbejde) forsøg 2009.

 • Region Hovedstadens arbejdsgruppe til udarbejdelse af forløbsprogram for lænderyglidelser 2010-12. www.regionh.dk/forlobsprogrammer.

 • Bedømmelsesudvalg vedr. klinisk lektorat. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet dec. 2010.

 • Indikatorgruppen, Det Nationale Indikatorprojekt for fysioterapi 2012

 • Scientific Committee, International Forum XII - Primary Care Research on Low Back Pain 2012.

 • Referencegruppen for Sundhedsstyrelsens udvalg ”Kliniske retningslinjer for generaliserede smerter i bevægeapparatet” 2014.

 • Scientific Committee, 13th McKenzie Institute International Conference 2015.

 • Referencegruppen for Sundhedsstyrelsens udvalg ”National klinisk retningslinje for ikke-kirurgisk behandling af rodpåvirkning i nakken med udstrålende symptomer til armen (cervical radikulopati)” 2015.

 • Referencegruppen for Sundhedsstyrelsens udvalg ”Kliniske retningslinjer for Lumbal nerverodspåvirkning (lumbal radikulopati)” 2016.

 

Manuskript reviewer

 • Physical Therapy

 • Physiotherapy Theory and Practice

 • Advances in Physiotherapy

 

Priser

2002 Columna-prisen for videnskabeligt arbejde indenfor hvirvelsøjleforskning. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin.

2003 The McKenzie Institute International Award for Outstanding Contribution to Education and Research (The Bronze Lady).

 

Invited speaker på internationale konferencer

Sept. 2003 The effect of McKenzie therapy as compared with that of intensive strengthening training for the treatment of patients with subacute or chronic low back pain. The McKenzie Institute 8th International Conference, Rome, Italy.

April 2004 Classification of non-specific LBP. Effectiveness of MDT: existing and ongoing studies. The McKenzie Institute International, Branch of Sweden, Annual Congress, Göteborg, Sweden.

Sept. 2004 Low Back Pain: How to exercise? The Biennial Scientific Conference of the Danish Society of Rheumatology, Kolding, Denmark.

Maj 2006 Evidence based clinical diagnostics in patients with non-specific LBP. Selskapp för Ortopedisk Manuell Terapi, Scientific Meeting, Stockholm.

Juni 2006 Subacute low back pain: Which type of exercises to whom when? Low Back pain Forum VIII Congress, Amsterdam, Holland.

Sept 2011 Multidisciplinary interventions for patients with persistent low back pain. 11th Nordic Congress on Musculoskeletal Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine. Copenhagen, Denmark.

Okt 2012 The failure of the pathoanatomical classification system. The McKenzie Institute 12th International Conference, Austin, Texas.

Okt 2012 A mechanical diagnosis. Low Back pain Forum XII Congress, Odense, Denmark.

Jan 2013 How to diagnose sacroiliac joint pain by means of clinical examination. Annual Congress Danish Sports Medicine. Kolding, Denmark.

Sept 2015 Update and expansion of a clinical classification system comprising patho-anatomical pain sources. The McKenzie Institute 13th International Conference. Copenhagen, Denmark.

 

Invited speaker på nationale konferencer

Sep. 1998 Klassifikation af uspecifik lænderygbesvær. Skodsborg Fysioterapeutskoles jubilæumskonference.

April 2001 Validitetsaspekter ved et nyt klassifikationssystem til uspecifikke lænderygsmerter. Dansk Rygforum.

Sept. 2002 Effekten af behandling med McKenzie metoden sammenlignet med intensiv dynamisk udholdenhedstræning til subakutte og kroniske lænderygpatienter. McKenzie Institut Danmarks årsmøde.

Marts 2004 Evidensen bag klinisk diagnostik af patienter med uspecifik lænderygbesvær. Nordjysk Rygforum.

Marts 2004 Evidensen bag klinisk diagnostik af patienter med uspecifik lænderygbesvær. Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin’s årsmøde.

Sept. 2004 MDT og kiropraktik til patienter med diskusrelateret lænderygbesvær. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi’s jubilæums-årsmøde

Dec. 2004 Klassifikation och klinisk diagnostik av ländryggbesvär. Decemberkonferens i Sjükgymnastik, Linköpings Universitet, Sverige.

Jan. 2005 Diagnostik af lænderygbesvær i daglig praksis og hvilken træning til hvilke patienter? Dansk Mensendieck Forbunds årsmøde.

Feb. 2005 Uspecifikke rygsmerter – en opdatering. Dansk Idrætsmedicinsk Selskabs Årskongres.

Okt. 2005 Diagnostisk klassifikation eller behandlingsrettet klassifikation. En workshop. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi’s årsmøde

Sept 2006 Klinisk klassifikation på tværs af almen patologi. Wyeth Academy.

April 2007 Klinisk diagnostisering av ospecifik ländryggsmärta. Smärtkongress, SGSS, Stockholm, Sverige.

Jan. 2008 Risikoen for udvikling af kronicitet ved langvarige lændesmerter. Temadage, Gigtforeningen.

Okt. 2009 Evidence based diagnostics in low back pain – from theoretical implications to practical applications. Umeå Universitet, Sverige.

Nov. 2009 Effekt af MDT sammenlignet med manipulation. Aktuel forskning på lænderygområdet. Temadag, Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi.

Dec. 2009 Forskning og praksis fra et kommunalt perspektiv. Seminar, Sundhedsstyrelsen.

Marts 2010 Checkskema for patienter med vedvarende lænderygsmerter og central sensibilisering. Årsmøde for Danske Fysioterapeuters Faggruppe for Muskuloskeletal Fysioterapi og Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi.

April 2010 Presentation av jämförande studie MDT – kiropraktik. Konferens i Svenska McKenzieFöreningen. Göteborg, Sverige.

April 2010 Teknologi og evidensvurdering. Tværdisciplinær og tværsektoriel indsats overfor patienter med ondt i ryggen. Konference i Center for Folkesundhed.

Maj 2010 Lidelser i nakke- og lænderyg med fokus på sygefravær. Konference i Videncenter for Helbred og Forsikring.

Nov. 2011 Tværfaglig rygbehandling – En MTV rapport. Årsmøde i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Marts 2012 Knowledge based evaluation of recurrent low back pain patients with primary focus on motor control. Danske Fysioterapeuters fagfestival.

Maj 2012 Explain pain. ISPO konference.

Nov 2012 Fysisk aktivitet og træning som behandling af patienter med kronisk rygsygdom. Forsknings- og Udviklingssymposium, Region Nordjylland.

Juni 2015 Chronic LBP - A structure-based classification. Symposium, SMOF.

Juni 2016 Forskning på nakke- og rygområdet. Interresentmøde, Danske Fysioterapeuter.

 

Øvrig deltagelse med indlæg på internationale konferencer

Sep. 1993 Reuma 93, Copenhagen, DK.

Sep. 1994 Tredje Nordiske Forskningssymposiet i Fysioterapi, Jyväskylä, Finland.

Juni 1997 Fjerde Nordiske forskningssymposiet i Fysioterapi, Stockholm, Sverige.

Maj 1999 WCPT Congress, Yokohama, Japan.

Sep. 1999 7th Nordic Congress on Manual Therapy, McKenzie Approach and Musculo- skeletal Medicine, Copenhagen, DK.

Juni 2000 5th Nordic Research Symposium in Physiotherapy, Reykjavik, Island.

Nov. 2001 4th Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain and Pelvic Pain, Montreal, Canada.

Maj 2003 Low Back Pain Forum Congress VI. Linköping, Sverige.

Juni 2003 13th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy, Barcelona, Spain.

Oct. 2004 Low Back Pain Forum Congress VII. Edmonton, Canada.

Juni 2005 Nordic Physiotherapy Congress. Helsingør, Danmark.

Sept. 2005 European Spine Congress. Barcelona, Spain.

June 2006 Low Back pain Forum VIII, Amsterdam, Holland.

Oct. 2007 Low Back pain Forum IX, Las Palma, Spain.

May 2009 Annual Meeting in The International Society for the Study of The Lumbar Spine, Miami, USA.

June 2010 Annual Meeting in The British Society for Back Pain Research. Odense, Denmark.

Nov. 2010 7th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain. Los Angeles. USA

Juni 2011 16th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy, Amsterdam, Holland.

Okt 2014 Low Back pain Forum XIII Congress, Sao Paolo, Brazil.

 

Øvrig deltagelse med indlæg på danske konferencer

Maj 1994 Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde.

Maj 1996 Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde. ­

Maj 1997 Danske Fysioterapeuters rygforskningstemadag

Maj 1998 Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde. ­

Mar. 1999 Tværfagligt rygseminar. Glostrup Sygehus.

April 2000 Danske Fysioterapeuters rygforskningstemadag.

Maj 2001 Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde.

Maj 2002 Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde.

Feb. 2003 Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin’s årsmøde.

April 2003 Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde.

Nov. 2003 Danske Fysioterapeuters fagfestival.

Nov. 2007 Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde.

Marts 2009 Danske Fysioterapeuters Fagfestival.

Nov 2010 Patienter med vedvarende muskuloskeletale smerter. Terapeutfaglig Konference. Københavns Kommune.

Marts 2012 Compliance with exercises and outcome . Cause or effect? Danske Fysioterapeuters fagfestival.

Marts 2015 Predictors for success following the McKenzie method or spinal manipulation presenting with centralization or peripheralization. Danske Fysioterapeuters fagkongres.

Marts 2015 Diagnostisk klassifikation af uspecifikke lænderygsmerter. Workshop. Danske Fysioterapeuters fagkongres.

 

Ekstern undervisning og foredrag

1985-1987 Bevægelses- og Arbejdsfysiologi, 4 timer ugl. Kbh. Kommunes Sygeplejeskole, Fensmarksgade.

Marts 1993 Effektmåling. Kredsmøde, Kbh, Danske Fysioterapeuter.

April 1993 Reliabilitet og validi­tet. Danske Fysioterapeuters effektmå­lings­kursus.

Sep. 1993 Reliabilitet og validitet. Inst. för Sjukgymnastik, Lunds Univer­sitet.

Maj 1994 Ryggens anatomi, træningsformer, skadesforebyggelse og selvbehandling. Brønshøj Judoklub.

Dec. 1994 Registrerings­metoder. Danske Fysioterapeu­ters temadage.

Maj 1995 Forskningsmetodik. Fysioterapeutskolen i København­.

Sep. 1995 Test af reliabilitet og validitet. Fysioterapeutskolen i Næstved.

Nov. 1995 Klassifikation af lænderygpatienter. Fraktionen af Praktiserende Fysioterapeuters årsmøde.

Feb. 1996 Videnskabelig dokumentation for fysioterapi til lænderygpatienter. Valby Lægeforening.

Marts 1999 Klassifikationssystemer til uspecifikke lænderygsmerter. Ringe Rygcenter.

Marts 1999 Videnskabelig dokumentation for undersøgelse og behandling efter McKenzie-metoden. Vesthimmerlands Rygcenter.

April 1999 Evidensbaserede guidelines for lænderygbehandling. DF Kredsmøde, København.

Juni 1999 Klinisk og forskningsmæssig anvendelse af klassifikationssystemer til uspecifikke lænderygsmerter. Fysioterapeutskolen i Holstebro.

Marts 2000 Videnskabelig dokumentation for undersøgelse og behandling efter McKenzie-metoden. Næstved Centralsygehus.

Marts 2000 Evidensbaserede guidelines for lænderygbehandling. DF Kredsmøde, Næstved.

Nov. 2000 Rygtræning. Virkningsmekanismer og metoder. PTU, København.

Jan. 2001 Klassifikationssystemer til uspecifikke lænderygsmerter. Hvidovre Hospital.

Maj 2001 Effekten af behandling med McKenzie metoden sammenlignet med intensiv dynamisk udholdenhedstræning til subakutte og kroniske lænderygpatienter. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde.

Maj 2001 Tutor i Kritisk Læsning af Review Artikler, Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s årsmøde.

Juni 2001 Klinisk anvendelighed af et nyt klassifikationssystem til uspecifikke lænderygsmerter. Praktiserende læger, fysioterapeuter og kiropraktorer i København.

Aug. 2001 Evidensbaseret praksis i behandling af lænderygbesvær. Årsmøde for kliniske vejledere i fysioterapi.

Nov. 2001 Effekten af behandling med McKenzie metoden sammenlignet med intensiv dynamisk udholdenhedstræning til subakutte og kroniske lænderygpatienter. Tværfaglig temadag, Lunds Universitet.

Jan. 2002 Resultater fra rygforskning siden MTV-rapporten. Kursus i kvalitetsudvikling for praktiserende fysioterapeuter.

Marts 2003 Effekten af behandling med McKenzie metoden sammenlignet med intensiv dynamisk udholdenhedstræning. Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

Marts 2004 Hvilken type træning til hvilke patienter? Rygforskningscentret i Ringe.

Juni 2004 Forskydninger i evidensen siden MTV rapporten. Møde for praktiserende fysioterapeuter i Esbjerg.

Okt. 2004 Klassifikation af patienter med uspecifik lænderygbesvær. Kiropraktor- og Fysioterapeut-studerende i Odense.

Nov. 2004 Tutor i kritisk læsning af guidelines, Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi’s temadag.

Nov. 2004 Klinisk diagnostik af patienter med længerevarende lænderygbesvær. Møde for praktiserende fysioterapeuter i Slagelse.

Nov. 2004 Klassifikation af rygpatienter. Kredsmøde for fysioterapeuter i Århus.

Jan. 2005 Klinisk klassifikation af patienter med rygsmerter – Hvorfor? DFs temadag om fysioterapi i primærsektoren.

April 2005 Hvilken type træning til hvilke patienter? Herlev Amtssygehus.

Maj 2005 Klassifikation af rygpatienter. Kredsmøde for fysioterapeuter i Viborg.

Juni 2005 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. København

Sept. 2005 Diagnostisk klassifikation af rygpatienter. Tværfagligt seminar, Holstebro.

Feb. 2006 Diagnostisk klassifikation af rygpatienter. Tværfagligt seminar, Århus.

Marts 2006 How to classify? Tværfagligt kursus, Ålborg.

April 2006 Resultater fra den ny MTV evaluering af udviklingen på rygområdet. DFs temadag om ny viden og forskning fra rygfronten, Herlev.

April 2006 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Silkeborg Sygehus.

Maj 2006 Fysioterapeutiske retningslinier for håndtering af lænderygsmerter. Tværfaglig temadag, Københavns Kommune.

Okt 2006 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Team Danmark.

Nov 2006 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Praksisenheden, Århus Amt.

Dec 2006 Seneste evidens indenfor diagnostik, behandling og postoperativ genoptræning af rygpatienter. Personale på genoptræningscentre i Rudersdal, Lyngby Tårbæk og Gentofte kommuner.

Maj 2007 Den evidensbaserede praksisproces anvendt på rygforskningen. Temaeftermiddag, Rigshospitalet.

Okt 2007 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Fysioterapeuter, Holstebro.

Okt 2007 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Fysioterapeuter, Århus.

Dec 2007 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Kiropraktorer, Region Nord.

Maj 2008 Rygtræning og evidens – En opdatering. Rygcenter Fyn, Ringe.

Dec 2008 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Landskursus for kiropraktorer.

Dec. 2009 Fra ide til protokol. Workshop ved Terapeutfaglig Konference. Københavns Kommune.

Feb. 2010 Evidence based diagnostics in low back pain – from theoretical implications to practical applications. Linköping Universitet, Sverige.

April 2010 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Hørsholm Hospital.

Marts 2011 Kursus i klassifikation af lænderygpatienter. Region Hovedstaden.

Maj 2011 Effekt af MDT sammenlignet med manipulation. Fagligt arrangement i Dansk Selskab for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik.

Juni 2011 Lumbal diskusprolaps -kniv eller træning. Medlemsmøde DF, Region H.

Juni 2011 Forskning og effektmåling. Kursus for HealthCare Academy.

Sept 2011 Vedvarende lænderygsmerter og central sensibilisering. Seminar for rygbehandlere i Allerød kommune.

Jan 2012 Evidensen bag neuromuskulære kontrolsystemer. Temadag DFs Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi.

Juni 2012 Evidensbaseret behandling af patienter med lænderygsmerter. Seminar for rygbehandlere i nordsjællandske kommuner.

Okt 2012 Behandling af lænderygsmerter. Offentligt møde i Gigtforeningen.

Sept 2013 Temadag om diagnostisk klassifikation af patienter med lændesmerter baseret på klinisk undersøgelse. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi.

Okt 2013 Evidens for indsats målrettet smerter i ryggen under arbejdslivet. Temadag i Aalborg Kommune.

Sept 2014 Hvad kan man gøre ved rygsmerter? Gigtforeningens Københavnskreds.

Sept 2014 Ondt i ryggen – Forebyggelse og behandling. Gladsaxe kommunes Forebyggelsescenter.

Maj 2015 Hvad kan man gøre ved rygsmerter? Gigtforeningens Gentoftekreds.

Maj 2015 Hvad kan man gøre ved rygsmerter? Gigtforeningens Lolland-Falsterkreds.

Jan 2016 Kursus i klinisk diagnostik af lænderygsmerter. Træningsenheden Aalborg kommune

 

 

Efteruddannelseskurser.

 

Forskningsrelevante

1991 Grundlæggende forskningsmetodik. Hvidovre Hospital. 11 dage.

1994 Temadage om registreringsmetoder. Danske Fysioterapeuter. 2 dage.

1995 Videnskabsfilosofi. Hvidovre Hospital. 5 dage.

1995 Etik. Hvidovre hospital. 24 timer.

1995 PhD-kursus. Klinisk Forskningsmetode. Kbh.s Universitet. 3 dage.

1995 PhD-kursus. Spørgeskema-, interview- og registerdata i klinisk og samfunds-­ medicinsk Forskning. Kbhn.s Universitet. 24 timer.

1997 PhD-kursus. Medicinsk videnskabsteori og etik. Kbh.s Universitet. 4 dage.

1997 PhD-kursus. Basal statistik. Kbh.s Universitet. 60 timer.

1998 PhD-kursus. Statistiske metoder. Lunds Universitet. 21 timer.

1998 PhD-kursus. Klinisk forskningsmetode. Lunds Universitet. 35 timer.

1998 PhD-kursus. Videnskabsteori. Lunds Universitet. 5 dage.

1998 PhD-kursus. Informationskilder og litteratursøgning. Lunds Universitet 26 timer.

1998 PhD-kursus. Varianskomponentmodeller og interobservatørvariation. Kbh.s Universitet. 24 timer.

1998 PhD-kursus. Biostatistik og epidemiologi. Lunds Universitet. 10 dage.

1998 Nordic Reliability Workshop. NorFa. 3 dage.

2000 Statistik for brugere. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi. 4 dage.

2000 PhD-kursus. Paradigms in Physical Therapy. Lunds Universitet. 5 dage.

2003 PhD-kursus. Regressionsanalyse. Lunds Universitet. 3 dage.

2003 PhD-kursus. Forskningsmetodologi. Lunds Universitet. 5 dage.

2006 Systematic reviews. Pre-conference course. Amsterdam International Forum VIII for Primary Care Research on Low Back Pain. 1 dag.

2010 Research methods for subgrouping. Rygcenter Syddanmark. 1 dag.

Faglige

1982 Diagnostik af columna (C 1), 6 dage.

1984 Mobilisering af columna (C 2), 6 dage.

1987 Mobiliseringteknik (Mob 1), 6 dage.

1988 Maitland teknik (internt kursus), 3 dage.

1989 Mobiliseringsteknik (Mob 2), 6 dage.

1991 Opfølgning af C 2, 5 dage.

1993 McKenzie part A, 4 dage.

1994 McKenzie part B, 3 dage.

1995 McKenzie part C, 3 dage.

1996 McKenzie part D, 4 dage.

2001 Mechanical thinking, testing, treatment. Workshop by David Poulter, 2 dage.

2005 Kinetic Control (Internt kursus), 3 dage.

2012 Classification based managing of LBP. Workshop by Peter O’Sullivan, 2 dage.

Administrative

1985 Læseteknik, 3 dage.

1985 Arbejdslederkursus, 10 dage.

1985 Sikkerhedskursus, 5 dage.

1987 Løn- og ansættelsesvilkår, 5 dage.

1993 Arbejdslederkursus, 9 dage.

 

Publikationer.

 

Videnskabelige referentbedømte tidsskifter

- Petersen T.,Iversen E.,Brønnum J.: Et forsøg på dokumentation af effekten af fysioterapi på offentlig klinik. Nyt om Forsk­ning, Danske Fysioterapeu­ter,1993,2,3-7.

- Petersen T.: Visuel analog smerteskala og verbal geneskala til måling af patientoplevet effekt af fysioterapi. En reliabi­litets- og validitetsvurdering. Nyt om Forskning, Danske Fysioterapeuter, 1993,2,8-14.

- Petersen T.: Målemetoders reliabilitet og validitet - Defini­tion af begreberne. Nyt om Forskning, Danske Fysioterapeuter, 1993,2,20-21.

- Petersen T, Thorsen H, Manniche C, Ekdahl C: Classification of Nonspecific Low Back Pain. A review of the literature on classifications systems relevant to physiotherapy. Phys.Ther.Rev., 1999,4,265-281.

- Petersen T, Kryger P, Ekdahl C, Olsen S, Jacobsen S: The effect of McKenzie therapy as compared with that of intensive strengthening training for the treatment of patients with subacute or chronic low back pain. A randomized controlled trial. Spine, 2002,27,1702-1709.

- Petersen T, Laslett M, Thorsen H, Ekdahl C, Manniche C, Jacobsen S: Diagnostic classification of non-specific low back pain. A new system integrating patho-anatomic and clinical categories. Physiotherapy -Theory and Practice, 2003,19,4,213-237.

- Petersen T, Olsen S, Laslett M, Thorsen H, Ekdahl C, Manniche C, Jacobsen S: Inter-tester reliability of a New Diagnostic Classification System for Patients with Non-specific Low Back Pain. Aust J Physiother, 2004, 50, 85-94.

- Petersen T, Larsen K, Jacobsen S: One year follow-up comparison of the effectiveness of McKenzie treatment and strengthening training for patients with chronic low back pain: Outcome and prognostic factors. Spine, 2007,32,2948-2956.

- Helmhout P, Staal JB, Maher C, Petersen T, Rainville J, Shaw W: Exercise therapy and low back pain: insights and proposals to improve the design, conduct, and reporting of clinical trials. Spine, 2008,33,16,1782-1788.

- Petersen T, Jensen L: Rehabilitering efter lumbal diskusprolapsoperation. En systematisk litteraturgennemgang. Fag og Forskning, 2009,1-22. www.ffy.dk.

- Petersen T, Larsen K, Nordsteen J, Olsen S, Fournier G, Jacobsen S: The effect of the McKenzie method as compared with that of manipulation when applied adjunctive to information and advice for a subgroup of patients with persistent low back pain. A randomized controlled trial. Spine, 2011,36,1999-2010.

- Fisker A, Langberg H, Petersen T, Mortensen OS: Early coordinated multidisciplinary intervention to prevent sickness absence and labour market exclusion in patients with low back pain: study protocol of a randomized controlled trial. BMC.Musculoskel.Disord. 2013, 14,93.

- Damkjaer L, Petersen T, Juul-Kristensen B: Is the American Society of Shoulder and Elbow herapists rehabilitation guideline better than standard care when applied to Bankart operated patients? A controlled study. Clin Rehab, 2015;29:154-64.

- Petersen T, Christensen R, Juhl C: Predicting a clinically important outcome in patients with low back pain following McKenzie therapy or spinal manipulation: a stratified analysis in a randomized trial. BMC.Musculoskelet.Disord, 2015;16:74

- Petersen T, Laslett M, Juhl C: Clinical classification in low back pain: best-evidence diagnostic rules based on systematic reviews. BMC.Musculoskelet.Disord, 2017;18;1:118

- Petersen T, Hautopp H, Duus B, Juhl C: No effect of acupuncture as adjunctive therapy in patients with total knee replacement. A randomized controlled trial. Pain Medicine (in print).

 

Rapporter

- Petersen T: Kritisk evaluering af "Udvidet Rygundersøgelse" hos praktiserende fysioterapeuter. Danske Fysioterapeuter 2009.

- Løvschall C; Bech M; Rasmussen C; Petersen T; Hartvigsen J; Jensen C; Douw K: Tværdisciplinær og tværsektoriel indsats over for patienter med ondt i ryggen - En medicinsk teknologivurdering. Sundhedsstyrelsen 2010.

- Kjær P; Kongsted A; Petersen T; Larsen K; Skytte L; Ussing K; Enoch F: Rapport om klassifikation af personer med uspecifikt lænderygbesvær. DF’s Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi 2012.

- Sundhedskoordinationsudvalget i Region Hovedstaden: Forløbsprogram for lænderyglidelser 2012.

 

Bogkapitler

- Petersen T: Reliabilitets- og validitetsaspekter af visuel analog skala og verbalskala til måling af patientoplevet smerte og besvær. In Mälkiä E.,Sihvonen S.(Eds.): Bedömning av funk­tion och rörelse. Utvalda artiklar från det tredje nordiska forskningssymposiet i fysioterapi. Jyväskylä Universitet, Fin­land, 1996,­76-88.

- Petersen T: Lænderygsmerter. Træning i forebyggelse, behandling og rehabilitering. Munksgaard, København, 2008, 273-277.

- Petersen T: Rehabilitering, optræning og øvelsesterapi. Reumatologi, 3. udgave, FADLs Forlag, København, 2012, 439-446.

 

Andre publikationer

- Petersen T.,Larsen C.: Åben rådgivning - Resultater og perspektiver fra to rådgivnings­butikker for borgere med gener i bevægeapparatet. Danske Fysiotera­peu­ter,1995,18,4-9.

- Medforfatter til pjecen: Retningslinier for fysioterapeutisk behandling af uspecifik lænderygbesvær. Danske Fysioterapeuter, 1999.

- Petersen,T: Fysioterapi og kiropraktik til lænderygbesvær. Hvad siger de seneste videnskabelige undersøgelser?. Danske Fysioterapeuter, 2000,9,4-9.

- Petersen T: Effekt af træning. Fysioterapeuten, 2001,1,16-18.

- Petersen T: Effekt af øvelsesterapi og manuel terapi til lænderygbesvær. Hvad siger de seneste videnskabelige undersøgelser?. Fysioterapeuten, 2001,12,17-25.

- Petersen,T: McKenzie-terapi er lige så effektiv som intensiv dynamisk udholdenhedstræning til patienter med længerevarende lænderygbesvær. Nyhedsbrev McKenzie Institut Danmark, 2002,9,2,6-11.

- Petersen,T: McKenzie-terapi (MDT) er lige så effektiv som intensiv dynamisk udholdenhedstræning til patienter med længerevarende lænderygbesvær. Muskuloskeletalt Forum, 2003,3,17-20.

- Petersen T: Uspecifik lænderygbesvær. Klassifikation og behandling. Nyhedsbrev McKenzie Institut Danmark, 2003,10,2,15.

- Petersen T: Data om discogene smerter mangler. Fysioterapeuten, 2003,22,26.

- Peteren T: Randomiserede kliniske undersøgelser er problematiske. Fysioterapeuten, 2003,22,27-28.

- Petersen T: Diagnostisk klassifikation af patienter med uspecifik lænderygbesvær. Muskuloskeletalt Forum, 2003,4,9-10.

- Petersen T: Undervisning af patienter i smertefysiologi. www.ffy.dk, 2004.

- Petersen T: Klassifikation af uspecifik lænderygbesvær. Definitioner og kriterier. Muskuloskeletalt Forum, 2004,1,11-14.

- Petersen T: Klassifikation af uspecifik lænderygbesvær. Definitioner, kriterier og undersøgelsesforløb. Nyhedsbrev McKenzie Institut Danmark, 2004,13,2,5-9.

- Petersen T: Tester til bruk for subkategorisering av pasienter med uspecifikke korsryggsmerter. Muskel&Skelett,2004,4,18-21.

- Petersen T: Stigende evidens for kliniske undersøgelsesmetoder. Fysioterapeuten, 2006,8,6-9

- Petersen T, Jensen L: Rehabilitering efter lumbal diskusprolapsoperation. Fysioterapeuten, 2009,5,16-18.

- Høgh M, Mogensen KM, Jacobsen JS, Petersen T: A Danish version of the Fear Avoidance Beliefs Questionnaire [Oversættelse og forslag til klinisk anvendelse af dansk version af Fear Avoidance Beliefs Questionnaire til patienter med lænderygsmerter]. Målemetoder, www.ffy.dk. 2009.

- Petersen T: Forslag til checkskema for patienter med vedvarende lænderygsmerter og central sensibilisering. Nyhedsbrev Smerte og Fysioterapi. Marts 2010.

- Petersen T: MTV-rapport om tværfaglig intervention til patienter med længerevarende lænderygsmerter. Best Practice, 2011,5,12,14-16.

- Petersen T: Højdepunkter fra lænderyg-temaet på fagfestivalen. Fysioterapeuten, 2012,04,45-46.

- Petersen T: Status på rygforskningen. Gigtforskeren, 2012,9,3.

- Della Volpe K, Petersen T: Nerve Root Involvement and Symptoms May Predict Treatment Success With McKenzie Method in Chronic Low Back Pain. www.spineuniverse.com, 2015

http://www.spineuniverse.com/professional/news/nerve-root-involvement-symptoms-may-predict-treatment-success-mckenzie-method

Abstracts

- Petersen T.: Et forsøg på dokumentation af effekten af fysioterapi på offentlig klinik. Reuma 93 Nordisk Konference. 1993. s.17 (Abstract Book).

- Petersen T.: Visuel analog skala og verbal skala til måling af patientoplevet effekt af fysioterapi. Tredje Nordiske Forskningssymposiet i Fysioterapi 1994. s.110 (Abstract Book).

- Petersen T.,Kryger P.,Jacobsen S.: Sammenligning af effekt af McKenzie-metoden og intensiv dynamisk udholdenheds­træning til subakutte og kroniske lænderygpatienter. - En klinisk randomiseret undersøgelse. Fjerde Nordiske Forskningssymposiet i Fysioterapi 1997, s.22 (Abstract Book).

- Petersen T.,Thorsen H.,Jacobsen S., Ekdahl C.: Fysioterapirelevant klassifikation af belastnings-relaterede ryglidelser ud fra symptomer og kliniske tests. Fjerde Nordiske Forskningssymposiet i Fysiotera­pi 1997, s.101 (Abstract Book).

- Petersen T, Thorsen H, Jacobsen S, Manniche C, Ekdahl C: Development of a classification of low back pain patients based on symptoms and clinical tests. Proceedings from The 13th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy 1999, p.511 (Abstract Book).

- Petersen T, Jacobsen S, Kryger P: The McKenzie method versus intensive dynamic endurance training for subacute and chronic low back pain patients - A randomized controlled trial

Proceedings from The 13th International Congress of the World Confederation for Physical Therapy 1999, s.195 (Abstract Book).

- Petersen T, Thorsen H, Jacobsen S, Manniche C, Ekdahl C: Development of a classification of low back pain patients based on symptoms and clinical tests. 7th Nordic Congress on Manual

Therapy, McKenzie Approach, and Musculoskeletal Medicine (Abstract). The Journal of Orthopaedic Medicine 1999,21,p.2.

- Petersen T, Jacobsen S, Kryger P: The McKenzie method versus intensive dynamic endurance training for subacute and chronic low back pain patients - A randomized controlled trial. ­5th Nordic Research Symposium in Physiotherapy 2000, p.49 (Abstract book).

- Petersen T, Kryger P, Olsen S, Ekdahl C, Jacobsen S,: The McKenzie method versus intensive dynamic endurance training for subacute and chronic low back pain patients - A randomized controlled trial. 4th Interdisciplinary World Congress on Low Back Pain and Pelvic Pain 2001 p.339 (Abstract book).

- Petersen T, Laslett M, Olsen S, Thorsen H, Manniche C, Ekdahl C, Jacobsen S: Inter-tester

Reliability of a Patho-anatomic Classification of Non-specific Low Back Pain Based on Physical Examination. Low Back Pain Forum Congress IV 2003 p.46 (Abstract book).

- Petersen T, Laslett M, Olsen S, Thorsen H, Manniche C, Ekdahl C, Jacobsen S: Inter-tester Reliability of a Patho-anatomic Classification of Non-specific Low Back Pain Based on Physical Examination. 14th WCPT Congress 2003 p.128 (Abstract book).

- Petersen T, Ekdahl C, Jacobsen S: Prognostic Factors for Long-term Outcome in Chronic Low Back Pain Patients Treated with Exercise Therapy. 14th WCPT Congress 2003 p.129 (Abstract book).

- Petersen T, Kryger P, Ekdahl C, Olsen S, Jacobsen S: The effect of McKenzie therapy as compared with that of intensive strengthening training for the treatment of patients with subacute or chronic low back pain. The McKenzie Institute 8th International Conference 2003 p.50-51 (Abstract book).

- Petersen T, Jacobsen S, Larsen K: Prognostic Factors for Long-term Outcome in Chronic Low Back Pain Patients Treated with Exercise Therapy. Low Back Pain Forum Congress VII. 2004 p.34 (Abstract book).

- Petersen T: Reliability and Validity of a Patho-anatomic Classification of Non-specific Low Back Pain Based on Physical Examination Findings. Nordic Physiotherapy Congress 2005 p.134 (Abstract book).

- Petersen T, Jacobsen S, Larsen K: Prognostic Factors for Poor Outcome in Chronic Low Back Pain Patients Treated with Exercise Therapy. Nordic Physiotherapy Congress 2005 p.28 (Abstract book).

- Petersen T, Jacobsen S, Larsen K: Prognostic Factors for Poor Outcome in Chronic Low Back Pain Patients Treated with Exercise Therapy. European Spine Congress. European Spine Journal 2005,14,Supplement 1,p.S33 (Abstract book).

- Petersen T, Jacobsen S, Larsen K: 12 months Follow-up Comparison of the Effectiveness of

McKenzie Therapy and Intensive Strengthening Training for the Treatment of Patients with Chronic Low Back Pain. Low Back Pain Forum Congress VIII 2006 p.86 (Abstract book).

- Petersen T: Association between pain reduction after exercise therapy and compliance with exercises during follow up. Low Back Pain Forum Congress IX 2007, p.123 (Abstract book).

- Petersen T, Larsen K, Nordsteen J, Olsen S, Fournier G, Jacobsen S: The effect of the McKenzie method as compared with that of manipulation, information, and advice for patients with disc-related low back pain. A randomized controlled trial. Annual Meeting in The International Society for the Study of The Lumbar Spine 2009 p.121 (Abstract book).

- Petersen T, Larsen K, Nordsteen J, Olsen S, Fournier G, Jacobsen S: The effect of the McKenzie method as compared with that of manipulation, information, and advice for patients with disc-related low back pain. A randomized controlled trial. Annual Meeting in The British Society for Back Pain Research 2010 (Abstract book).

- Petersen T, Larsen K, Nordsteen J, Olsen S, Fournier G, Jacobsen S: The effect of the McKenzie method as compared with that of manipulation, information, and advice for patients with disc-related low back pain. A randomized controlled trial. Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain 2010, p. 196 (Abstract book).

- Petersen T, Larsen K, Nordsteen J, Olsen S, Fournier G, Jacobsen S: The effect of the McKenzie method as compared with that of manipulation, information, and advice for patients with disc-related low back pain. A randomized controlled trial. International Congress of the World Confederation for Physical Therapy 2010, RR-PO-207-18 (Abstract book).

- Petersen T, Larsen K, Nordsteen J, Olsen S, Fournier G, Jacobsen S: The effect of the McKenzie method as compared with that of manipulation, information, and advice for patients with disc-related low back pain. A randomized controlled trial. The McKenzie Institute 12th International Conference, 2012. (Abstract book).

- Petersen T, Juhl C: Predictors for the outcome of the McKenzie method and manipulation in low back pain patients presenting with centralization or peripheralization. Low Back pain Forum XII Congress, 2014, p. 70 (Abstract book).