Om

Charlotte Krog

DSF__specialist__logo.png

Uddannelse.

Charlotte Krog er uddannet fysioterapeut og fik sin autorisation fra Sundhedsstyrelsen i 1994. Efterfølgende er hun uddannet ved “Two Rivers Physical Therapy and Sports Medicine Clinic”, MN, USA, hvor hun opnåede det højeste kompetenceniveau inden for Mekanisk Diagnostik og Terapi (MDT – McKenzie-metoden). I 2005 blev hun anerkendt som Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi af Danske Fysioterapeuter. I 2015 blev hun Master i Positiv Psykologi (MoPP) fra Århus Universitet.

Erfaring.

Charlotte har hovedsageligt beskæftiget sig med problemstillinger i bevægeapparatet med særlig fokus på ryg og nakke, og deltaget i flere forskningsprojekter omhandlende dette. Udover at arbejde med patienter skriver hun artikler til danske og internationale tidsskrifter, underviser på efteruddannelseskurser for fysioterapeuter, holder foredrag, er mentor, bestyrelsesmedlem, oplægsholder på Internationale Kongresser og andre faglige projekter.Med 20 års erfaring som problemløser og behandler af mennesker med tab af funktion og smerter relateret til især ryg og nakke, er Charlotte tiltrådt Københavns Fysioterapi pr. 1. oktober 2015, med det formål, at tilbyde målrettet fysioterapi i form af udredning og behandling – stærkt fokuseret på at have “patienten i centrum”. Hendes Master speciale fra Århus Universitet bar derfor også titlen: “What creates outcome in Physiotherapeutic practice – giving clients a voice”.
 

Uddannelsesmæssig baggrund.

2016 -> Fordybende FIT (Feedback Informed Treatment) kursusforløb v/ Solution Henrik og Mette Vesterhauge-Petersen & Scott D. Miller, The International Center for Clinical Excellence, Chicago, USA

2015: Master i Positiv Psykologi / Trivsels- og ressourcepsykologi (MoPP), Århus Universitet Campus Emdrup2005: Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi, Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) – Re-certificeret igen i hhv. 2012 og 2021

1997: Diplom i Mekanisk Diagnostik og Terapi (Dip. MDT) hos ”Two Rivers Spine Rehabilitation & Sports Medicine Clinic”, Coon Rapids, Minnesota, USA

1994:Fysioterapeut, Aalborg

Andet faglig engagement.

2019-20: Medlem af ”Supervisions-Arbejdsgruppe” under Dansk Selskab for Fysioterapi (DSF) om udformning af en supervisionsuddannelse på tværs af alle fysioterapeutiske faggrupper. NU en realitet på Københavns Professionshøjskole.

2017->: Paneldebat om journalskrivning / lovgivning 6. semester. Fysioterapeutuddannelsen på Københavns Professionshøjskole

2016: Underviser i Pædagogik, Psykologi og kommunikation (Modul 2), Fysioterapeutuddannelsen på Metropol, København

2016: Undervisning i den BioPsykoSociale tilgang ved smerter, Fysio- og Ergoterapeuter, Center for kræft, København

2015-> Medlem af arbejdsgruppen for national klinisk retningslinje (NKR) for ikke-kirurgisk behandling af nakkesmerter under Sundhedsstyrelsen

2018 -> Udpeget som specialerelevant repræsentant for DS-MDT i Dansk Selskab for Fysioterapis (DSF) Specialiseringsordning / godkendelse

2007-> Underviser på efteruddannelseskurser for fysioterapeuter, kiropraktorer og læger i MDT

2007-> Mentor for fysioterapeuter som ønsker at tilegne sig øget viden om undersøgelse, diagnostik og behandling af mennesker med muskuloskeletale problemstillinger

2005-> Undervisning af praksisreservelæger på Herlev Hospital x 2 årligt – ”cervikal columna”

2004-> Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi (DSMDT)

1999-2003: Ansvarshavende redaktør på Nyhedsbladet indenfor Mekanisk Diagnostik og Terapi1998 ->: Censor på efteruddannelsen i Mekanisk Diagnostik og Terapi, DK

 

Curriculum Vitae

 

Artiker.

2012: Manual Therapy: A derangement of the Temperomandibular Joint; a case study using the Mechanical Diagnosis and therapy. 2012:17:483-486, 2012

2009: Dagens Medicin: Den kroniske Rygpatient. Artikel m/ MD Professor Claus Manniche

2006: Danske Fysioterapeuter. Kliniske 10 minutter – Ipsilateralt Shift

2004: DF nr 2. ”Klassifikation af rygpatienter”

2003: “Den siddende Stilling”, RH-Stole v/ Camilla Bøgild, København

2000: Helse nr 3: 1. forfatter på ”Ryggens Ubarmhjertige Tilværelse”

2000: Beskrivelse af MDT med fokus på cervikal columna til fagpersoner. Rygdoktoren v/Alan Jordan. Se rapport m/øvelsesbeskrivelse og billeder på www.rygdoktoren.dk

1998: Manuel Medicin, DSMM, nr. 4 ”Centraliseringsfænomenet”

1997 (Diplomudd.): “Comparison and Contrast of the Cervical Spine with the Lumbar Spine. It´s Anatomical Sources and Mechanism of Production of Pain. Annotaded Reference list”

1997 (Diplomudd.): ”The Effect on Mechanical Therapy on Tissue Repair and Remodelling with Special Reference to the Spine”


Ansættelser.

  • Københavns Fysioterapi Oktober 2015 – d.d.

  • Vesterbro Fysioterapi August 2002 – September 2015

  • Fysiowork, Royal Copenhagen, København August 2002 – September 2003

  • McKenzie Certificeret Klinik, Aalborg Juni 1995 – August 2002

  • Aalborg Sygehus Syd Ortopædkirurgisk gruppe. Skulderkirurgi og Idrætsmedicinske område September 1994 -Juni 1995

  • Hjørring Sygehus Neuromedicinsk gruppe samt bassinbehandling af rygpatienter Februar 1994 – September 1994

  • Farsø Sygehus. 1 mdrs. sommerferie vikariat som fysioterapeutstuderende, Juli 1993
     

Faglig uddannelse / kurser.

2021 Oktober: Sundhedsstyrelsen – Opdatering af GRADE metoden ifm. udarbejdelsen af de nationale kliniske anbefalinger.

2020 November: Workshop. Better Results – bliv endnu mere hjælpsom i det terapeutiske arbejde v/ Daryl Chow MA, Ph.D.

2020 Juni: FIT Supervision Intensive ONLINE. International Center for Clinical Excellence (ICCE) v/ psykolog PhD Scott D. Miller & Cynthia Maeschalck, B.A., M.A., C.C.C.

2019 November: Positiv Psykologi: Seminar om resiliens. Århus Universitet Campus Emdrup.

2019 April: Positiv Psykologi: Self Determination Theory: Hvordan dannes det harmoniske selv? V/ Lektor Ib Ravn, Århus Universitet Campus Emdrup

2018 Maj: WHAT IS FIT, THE RESEARCH BEHIND IT AND HOW TO DO IT?

A one-day primer and crash-course with Professor Bruce Wampold and psykolog PhD Scott D. Miller!

2017 Maj:FIT Masterclass – International Center for Clinical Excellence

2017 Maj: Metakognitiv terapi v/ specialist i psykoterapi og supervision Linda Burlan Sørensen

2017 April:”World of Hurt” – A Guide to Classifying Pain course v/ Annie O’Connor

2017 Marts:“Robuste Fællesskaber” v / Mads Bab, Gnist

2016 Februar:Tredje generations coaching – udvikling af værdiorienterede samtaler, der skaber ny viden, refleksioner og perspektiver v/ Reinhard Stelter, professor i coaching- og sportspsykologi, Københavns Universitet

2016 januar:Næste skridt efter Feedback Informed Treatment (FIT) v/ Psykolog PhD Scott D. Miller.

2015 oktober:Nudging – et redskab til adfærdsændring v/ Pelle Guldborg Hansen, Adfærdsforsker, Director ISSP og Formand for Dansk Nudging Netværk Syddansk og Roskilde Universitet

2015 oktober:Metode GRADE (vurder bias og andre risiko kilder i studier), Sundhedsstyrelsen

2015 September:MDT and the Athlete v/ Greg Lynch, NZ & Allan Besserlink, USA. McKenzie Institute International

2013-2015:Master I Positiv Psykologi (MoPP). Århus Universitet, Campus Emdrup

2012 November:Skulder workshop v/Grant Watson, McKenzie Institute International

2012 November:Advanced Extremity course v/ Grant Watson, McKenzie Institute International

2012 Marts:MT3 v/ David Poulter, København

2011 Januar-Maj:Kognitions- og neuropsykologi, UCC (9 ECTS)

2010 September-December:Videnskabsteori- og Metode i Pædagogik og Psykologi, UCC (9 ECTS)

2010 Maj:Supervision og co-teaching v/ Jan Rohwede

2009 Marts:Shoulder- and Neck advanced problems v/ David Poulter, København

2009 Marts:Around the hip v/ David Poulter, Nova Care, USA

2008 Oktober:Differentialdiagnostik, reumatologi og røde Flag v/speciallæge Bente Thomsen. Danske Fysioterapeuters Fagforum for Muskuloskeletal Fysioterapi

2007 Maj:Moving with Pain v/ Professor Lorimar Moseley. Danske Fysioterapeuter

2007 Maj:Understanding and Explain Pain v/ Professor Lorimar Mosely. Danske Fysioterapeuter

2006 Maj:Rehabilitering af neurologiske skadede patienter. Danske Fysioterapeuter

2006 Marts:“Practical application of the principles of evidence based practise in the examination and diagnosis of patients with low back and referred pain”. PhD/ Tom Petersen & Mark Laslett

2006 Marts:Skulderskader v/ Peter Rheinlænder, Dansk Selskab for Idrætsterapi

2006 Februar-Maj:Coaching – at udvikle egne og andres ressourcer med fokus på muligheder og potentiale, V/ Rune Homan, Danske psykologer

2005 September:Stress og depression v/ MD og Hjerneforsker Peter Lund Madsen, København

2005 Juni:Probationary Workshop, Kreta, Grækenland. McKenzie Institute International

2005:Knæundersøgelse og diagnostik v/ Fysioterapeut Peter Rheinlænder. Dansk Selskab for Idrætsterapi

2004 Oktober:Stress og depression v/ overlæge i Psykiatri Poul Vibech, København

2004 Maj:Supervision til Kliniske vejledere I KBH v/ Psykolog Margrethe Høst Poulsen. Kliniske Vejledere (KUF)

2004 Maj:Mulligan Concept. Level One v/Annette Bishop, UK

2003 Oktober:Exercise Ball Therapy v/ Lotte Paarup. Pro-Academy

2002 November:MDT Part E v/ Dip MT og Dip MDT Grant Watson, NZ, McKenzie Institute International

2001 Oktober:7 Habits of Highly effective people. Covey Institut DK

2000 Februar:How to write a Case Report v/ PhD Hans Lund. Dansk Selskab for Forskning i Fysioterapi

1999 Maj:Muscle Energi Tecnic (MET) v/ Birthe Carstens. Faggruppen for Manuel Terapi

1998 Maj:Lægekursus Mekanisk Diagnostik og Terapi v/ MD Ron Donelson og MD Charles Aprill, USA. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi.

1998 Februar:“McConnell Approach to the problem Shoulder” v/ Pieter Boidin. Faggruppen for Idrætsfysioterapi

1997 December:Diplom exam MDT (Dip. MDT), Minneapolis, MN, USA

1997 September-December:Diploma Mekanisk Diagnostik og Terapi (teoretisk & klinisk), Two Rivers Spine Rehabilitation & Sports Medicine Center, MN, USA

1997 September:Myofasciel Realise v /Dip. MT Per Kjær. Faggruppen for Manuel Terapi

1997 Maj:”Temadag om Rygbehandling”. Danske Fysioterapeuter

1997 Marts:”Ondt i Ryggen” v/ MD Tom Bendix og Kiropraktor Alan Jordan, Aalborg Sygehus

1997 Februar:Bestået Credentialling Exam (Cert. MDT), Århus. Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi

1996 September:MDT Part D v/ Beverly Dalziel Dip MDT og Dip MT, McKenzie Institute Int.

1996 Maj:MDT Part C v/ Paula Van Wijmen, Dip MDT og Dip MT. McKenzie Institute International

1995 December:MDT Part B v/ Paula Van Wijmen, Dip MDT og Dip MT. McKenzie Institute Int.

1995 April:MDT Part A v/ Beverly Dalziel Dip MDT og Dip MT. McKenzie Institute International

1995 Maj:Skulder-kursus på Aalborg Sygehus Syd v/ Mogens Dam og John Verner. Faggruppen for idrætsfysioterapi

1991-1994:Fysioterapeutuddannelsen på Fysioterapeutskolen i Aalborg
 

Deltagelse i Forskning.

2015: Masterafhandling i Positiv Psykologi Århus Universitet. ”Giving clients a Voice: Client informed Physiotherapeutic practice”. Et Pilot Studie baseret på patienter klassificeret med cervikale og lumbale derangements som beskrevet a.m. McKenzie.
Fremlagt som inviteret som speaker til den Internationale McKenzie Konference september 2015
 

2004-2007: Københavns Rygcenter v / Fysioterapeut PhD Tom Petersen.
Diagnostiker i en klinisk kontrolleret randomiseret undersøgelse omhandlende ”Effekt af MDT og kiropraktik til patienter med kronisk LBP med og/eller udstråling til UE mere end 6 uger”
 

1999-2002: Deltagelse i ”Fysioterapeutisk behandling af længerevarende Whip-lash følger” En Randomiseret Klinisk Undersøgelse af patienter henvist til skadestuen og reumatologisk Ambulatorium på Aalborg Sygehus Nord. Projektansvarlige Speciallæge i Reumatologi Ketil Bjerregaard & Adm. Overlæge i Reumatologi Glen Gorm Rasmussen
 

1995-1997: 3 måneders rehabiliteringsprogram med øvelser tilrettelagt efter individuel retnings-præference. McKenzie Metoden. Et Pilot Studie. Fremlagt på den Internationale McKenzie konference, Philadelphia, Pennsylvania, USA, 1997. Fysioterapeut Dip MDT Uffe Lindstrøm og Cert. MDT Charlotte Krog
 

Deltagelse på konferencer.

2019 Oktober: Seminar: MDT in all aspects. Nieuwegein, Holland. Deltager som foredragsholder

2018: Temadag DSMDT “Behaviour Change: How do we increase motivation for change in patients? How do we allow them to reach their change journey, while encouraging them forward?2) Distress and fear: How to recognise and respond”? with Professor in Psychology Tamar Pincus, London – deltager som co-teacher!

2018 Maj:: Achieving Clinical Excellence (ACE) Conference Östersund, Sweden. Deltager som foredragsholder

2018 April: "MDT konference - med nacken i fokus." Läppstiftet, Göteborg. Deltager som foredragsholder.

2017 September:“Patients Come First – Exploring Optimal Care”. 14th International Conference,
San Francisco, USA

2017 April:“Learning to Recognize Barriers for Recovery”, Seminar McKenzie Institute Finland i Tampere. Deltager som foredragsholder.

2017 Marts:Temadag ”Not on Track Patienter” DSMDT, Odense. Deltager som foredragsholder sammen med Steen Olsen

2015 september:“With the Tide”. The 13th International McKenzie Conference, København. Deltager som foredragsholder

2015 marts:Danske Fysioterapeuters fagkongres, Odense

2014 marts:Dansk Selskab for Mekanisk Diagnostik og Terapi – jubilæumskonference. Medarrangør, deltager og moderator.

2013 marts:Årsmøde Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi / Praktiserende Fysioterapeuter, Kolding

2012 september:“Onwards and Upwards: Pushing the Boundaries of Musculoskeletal Care” – 12th. International Conference in Mechanical Diagnosis and Therapy, Austin, Texas, USA

2012 marts:Danske Fysioterapeuters Fagfestival, Odense

2011 september:“Pain and Dysfunction – Clinical ans Scientific Update. The 11th Nordic Congress on Musculoskeletal Physiotherapy and Musculoskeletal Medicine, København

2010 april:Nordisk Whiplash Konference, København

2009 marts:Danske Fysioterapeuters Fagfestival, Odense

2008 april:Fælles årsmøde MT gruppen, Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi og Praktiserende Fysioterapeuter, Korsør

2007 april:Årsmøde Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi, Vejle

2007 marts:“The Evidence Mounts”, The 10th International McKenzie Conference, Queenstown, New Zealand

2006 marts:Danske Fysioterapeuters Fagfestival, Odense

2005 september:Årsmøde McKenzie Institut DK, Kolding

2005 juni:Den 9. Internationale McKenzie Konference, Kreta, Grækenland

2004 september:McKenzie Institut DK – 10 års jubilæumsmøde, Middelfart

2004 marts:Fælles årsmøde MDT, MT og DSMM, Kolding

2003 november:Danske Fysioterapeuters Fagfestival Odense

2003 september:Den 8. Internationale McKenzie Konference, Rom, Italien

2002 (september):Årsmøde, Institut for Mekanisk Diagnostik og Terapi. Kolding

2001 august:Den 7. Internationale McKenzie Konference, Ottawa, Ontario, Canada

2001 april:Symposium vedr. Nakke- og rygproblemer. Hvordan tackles de og hvordan går det? Center for Sensory-Motor Interaction, Aalborg Universitet. Inst. MDT og Aalborg Sygehus Nord

2000 juni:“When You’re The Expert,” McKenzie Institute North American Conference, Orlando, Florida, USA

1999:Den 7. Nordiske Congress om Manuel Therapy, McKenzie Approach and Musculoskeletal Medicine, København 1999. Deltager og medarrangør

1999 august:“McKenzie after the Millennium“, the 6ht International McKenzie Conference, Maastricht, Holland

1998 august:Den Nordamerikanske McKenzie Konference, New Orleans, Louisiana, USA

1996 september:Den Nordamerikanske McKenzie Konference, La Jolla, Californien, USA

1995 september:Den 4. Internationale McKenzie Konference, Cambridge, UK

Faculty møder McKenzie Institute International

2016 juni:Europemeeting Poznan, Polen. McKenzie Institute International

2013 juni:Euromeeting Helsinki, Finland. McKenzie Institute International

2011 juni:Euromeeting Berlin, Tyskland. McKenzie Institute International

2008 juni:Euromeeting Prag, Tjekkiet. McKenzie Institute International

2007 marts:Facultymeeting Queenstown, New Zealand. McKenzie Institute International

2006 juni:Euromeeting Holte, Danmark. McKenzie Institute International

2005 juni:Probationary Faculty meeting / Facultymeeting Kreta, Grækenland. McKenzie Institute International

2004 juni:Branch og Faculty Euromeeting, Korsika, Frankring. McKenzie Institute International

2002 juni:Euromeeting branch- og faculty, Hamburg, Tyskland. McKenzie Institute International

Webinar

2021 September: Hjernens natteliv v/ Maiken Nedergaard, Hjerneforsker og professor v/ Københavns Universitet & Rochester University

2021 September: Kend forskellen på stress, angst og depression. PP Clinic v/ speciallæge i psykiatri Jesper Karle og psykolog Cathrine Mariager

2021 August: Styrkefokuseret feedback v/ Feedwork

2021 april:Stress og stresshåndtering. Hvad siger forskningen? Bobby Zachariae Cand.psych., Dr. Med og professor ved Psykologisk Institut,Aarhus Universitet

2021 marts:Træn din hjerne. Troels W. Kjær. Hjerneforsker, overlæge ved Neurofysiologisk Afd. På SjællandsUniversitetshospital og professor ved Københavns Universitet

2021 marts:Forstå din søvn. Birgitte Rahbek Kornum, Hjerneforsker PhD med speciale i søvnens biologi

2021 februar:Tarmens tabuer. Lotte Fynne speciallæge og forsker i tarmlidelser

2021 februar:En kur mod gigt. Mogens Pfeiffer Jensen, overlæge og PhD i reumatologi

2020 november:Positiv Psykologi – det gælder livet. Hans Henrik Knoop, psykolog PhD

2020 oktober:Angst og struktur. Henrik Høgh-Olesen, Cand. Psych., Professor Århus Universitet