• Facebook Social Icon

© 2017 Københavns Fysioterapi  - Fotos: Irene G. Scholten, www.scholtenfilm.com


For dig der vil lidt mere!

Velkommen til Københavns Fysioterapi

 

Københavns Fysioterapi

Vi sætter en ære i at hjælpe dig.

Du får:

  • Undersøgelse, udredning og behandling af fysioterapeuter med højeste kompetenceniveau.

  • God tid.

  • Synliggørelse af årsagen til dit problem, hvor du er i dit forløb og hvad der skal til for at nå dine mål.

  • Afklaring til dig som ikke er vendt tilbage til tidligere funktionsniveau, på trods af tidligere behandling.

 

Hos Københavns Fysioterapi modtager du behandling efter McKenzie-metoden, også kaldet MDT, Mekanisk Diagnostik og Terapi.

Dip. MDT 
højeste opnåelige kompetenceniveau i McKenzie metoden i verden

International Foredragsholder

Underviser på efteruddannelse for fysioterapeuter
► Igangværende masteruddannelse i Positiv Psykologi, MoPP

Dip. MDT 
højeste opnåelige kompetenceniveau i McKenzie metoden i verden

✓ Specialist i Muskuloskeletal Fysioterapi

Master i Positiv Psykologi, MoPP

International Foredragsholder

Underviser på efteruddannelse for fysioterapeuter

 Ph.D
Pensioneret forskningsfysioterapeut - Emeritus

✓ Fys Stud.
Fysiurgisk Massør

 
 

Priser

Hvad koster det?

 

Gennem en indledende snak og en evidensbaseret mekanisk undersøgelse, finder vi frem til, hvor smerten kommer fra.
Vi tilstræber behandling og vejledning med direkte fokus på ophavet til dit problem.

Første konsultation
Tager op til 60 minutter og består af en grundig undersøgelse af dit problem, behandling, instruktion i øvelse, en behandlingsplan samt svar på afklarende spørgsmål. Kr. 650,-
 

Opfølgende behandlinger
Tager ca. 30 minutter og består af behandling, vejledning og justering af øvelser og genoptræning. Kr. 325,-

Massage:
Normal behandling 30 min.  Kr. 299,-
Forlænget behandling 50 min. Kr. 499,-
3 klips kort (Spar 10%) Kr. 805,-
5 klips kort (Spar 15%) Kr 1275,-
10 klips kort (Spar 20%) Kr 2395,- 

Ring til klinikken for at hør ledige tider
 

Andre honorarer
Telefonkonsultation: op til 15 minutter. Kr. 150,-
Udeblivelse eller afbud samme dag: Kr. 200,-

Klinikken har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring. Du behøver derfor ikke en henvisning fra lægen for at komme til behandling!


Sygesikringen Danmark yder et tilskud på 133 kroner til første konsultation og 88 kroner til de opfølgende konsultationer.

Der afregnes efter hver behandling. Hvis forsikring dækker skal bevillingsbrev fra forsikringen sendes før eller tages med til behandlingen. 

Er du i tvivl om din egen sundhedsforsikring dækker - så kontakt os for at høre nærmere.

Betaling:
- Dankort
- Faktura
- Mobile Pay: 15726

Frit valg genoptræning hos Københavns Fysioterapi

Du skal igang med genoptræning, og det er vigtigt at komme hurtigt i gang!
Hvis din kommune har givet dig genoptræning senere end 7 dage fra din udskrivelse, kan du vælge om du vil genoptræne i din kommune eller selv vil vælge en privat behandler. Du har nemlig frit valg.
Københavns Fysioterapi er godkendt leverandør af genoptræning! Ønsker du at benytte Københavns Fysioterapi til din genoptræning kan du vælge os via https://mingenoptraening.dk/citizen.

Originale McKenzie-produkter

Københavns Fysioterapi forhandler de originale

McKenzie lænde- og nakkepuder samt

selvbehandlingsbøgerne

”Behandl din egen ryg; nakke og skulder”.

McKenzie Lumbar Roll kr. 210,-
McKenzie Super Roll kr. 210,-
McKenzie Cervical Roll kr. 210,-
Bog – Behandl din egen ryg kr. 210,-
Bog – Behandl din egen nakke kr. 210,-
Bog – Behandl din egen skulder kr. 210,-
 

Andre tilkøb
Træningselastik: 40 kroner pr. meter
Tape: 50 kroner pr. rulle

 

Kontakt

Københavns Fysioterapi
J. E. Ohlsens Gade 2, 1.th
2100 København Ø


 

Ring nu på: 50 70 33 43

E-mail: Info@kbh-fysioterapi.dk

 

Om klinikken

Hvad gør Københavns Fysioterapi speciel?
 

Med et højt fagligt niveau er du som patient kvalitetssikret i din behandling hos Københavns Fysioterapi. Vi er evidensinformerede og følger de nationale kliniske retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen sammen med best practice. Tilsammen med vores kontinuerlige vidensopdatering i form af forskning, deltagelse på konferencer, kurser m.m. er vi i stand til at give dig den bedst tilgængelige fysioterapeutiske vurdering og behandling.


I klinikken indgår vi i et tæt samarbejde, både med hinanden - men også tværfagligt med læger, psykologer og andet sundhedspersonale. Vi vægter samarbejdet højt for din skyld, således at der sker den hurtigste forbedring i dit forløb.

Klinikken har én af verdens højst respekterede fysioterapi forskere i form af Tom Petersen tilknyttet. Toms funktion på klinikken vil være at stå for en uvildig opgørelse af effekten af vore behandlinger med videnskabelige metoder. Desuden at afklare hvilke områder vi skal gøre en ekstra indsats på for løbende at blive bedre i vor diagnostik, rådgivning og behandling.


Kontakt os for en uforpligtigende snak om hvad vi kan gøre for dig.

 

Hvad siger patienterne?


Persondata politik

 I forbindelse med dine behandlinger her på klinikken er det nødvendigt, at vi noterer og behandler oplysninger om dig.

 

1. Hvilke oplysninger behandler vi?

I forbindelse med din behandling på klinikken noterer vi oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som vi efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler).

Udover de helbredsoplysninger vi selv noterer om dig, kan vi modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9.

Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de administrative funktioner, der er forbundet hermed.

Vi har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt.

Vi kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

[Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger til brug for udsendelse af nyhedsbreve eller andre markedsføringsmæssige tiltag. I så fald indhenter vi først dit samtykke. Denne anvendelse sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1].]
 

2. Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har vi tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold, men hvis det er nødvendigt, kan vi udveksle dine helbredsoplysninger internt blandt vort personale.

Videregivelse af helbredsoplysninger uden for klinikken må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9.

De oplysninger vi har registreret til brug for afregningsformål, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil vi også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

4. Hvor længe opbevares oplysningerne?

Din journal opbevares i det tidsrum, der er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

5. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, vi har registeret om dig, ved at kontakte os. Efter autorisationslovens § 24 må vi ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede os om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

6. Klage

Klager over vores behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

Grundighed